Functieprofiel monteur

De monteur voert installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden van installaties uit volgens de specificaties in de opdracht. Hierbij streeft de monteur altijd naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau en stemt de werkzaamheden en eventuele afwijkingen af met de leiding.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Techniek
  Installeren, repareren en onderhouden van technische installaties volgens opgegeven specificaties en planning.
  Up-to-date houden van de benodigde vakkennis.
 • Organisatie
  Deelname aan werkoverleg en toolboxmeetings.
  Melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project.
  Terugkoppeling over uitvoering van de werkzaamheden naar de direct leidinggevende.
 • Klantcontact
  Informeren van en afstemmen met opdrachtgever of leidinggevende op het project.
 • Administratie
  Invullen en tijdig inleveren van werkbonnen/urenstaten.
 • Veiligheid en materiaal
  Zorgen voor orde en netheid op de werkplek.
  Verzorging en zorgvuldig/correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en andere productiemiddelen.
  Signaleren en melden van onveilige werksituaties.
  Voldoen aan normen voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Functiekaraktistieken

 • Complexiteit
  De functie is gericht op (ondersteuning bij) aanleg en montage van installaties.
  De monteur moet met een normale regelmaat omschakelen naar andere werkzaamheden.
  Enkele werkzaamheden vragen een vrij grote accuratesse.
  Werkt eventueel onder tijdsdruk.
 • Kennis
  Mbo-3/havo, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast van enkele weken tot een half jaar.
 • Zelfstandigheid
  De planning van het werk is gegeven.
  Voert het werk geheel conform tekening en voorschriften uit.
  In geval van problemen zijn leiding en/of ervaren collega’s bereikbaar.
  Contacten met anderen moeten de voortgang van het werk bevorderen.
 • Afbreukrisico
  Fouten in het werk kunnen leiden tot tijd- en materiaalverlies.
  De kans dat fouten in het werk tijdig worden gesignaleerd is aanwezig door controle van de werkzaamheden door de medewerker zelf en door de leiding
  De contacten met medewerkers van derden moeten goed verlopen, in dienst van een vlotte uitvoering van het werk.
 • Fysieke aspecten
  De monteur werkt onder wisselende omstandigheden en in wisselende lichaamshoudingen.
  Relatief zware fysieke werkzaamheden komen voor.
  De monteur dient de tot zijn/haar ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Competenties

 • Flexibiliteit
  Wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.
 • Gevoel voor details
  Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.
 • Planmatig werken
  Is in staat het eigen werk(proces) te structureren en signaleert tijdig verstoringen in de voortgang.
 • Kwaliteitsgerichtheid
  Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.
 • Samenwerken
  Draagt bij aan een goede communicatie en samenwerking in een team
Share This