GROEN & MILIEU

Groen & Milieu

Interdaad is zeer begaan met het milieu en werkt daarom zo groen mogelijk. Dit uit zich niet alleen in een efficiënte werkwijze, maar ook in het bewust omgaan met energie en brandstof.

Daarnaast is Interdaad partner van Wecycle & Stichting batterij en fungeert daarom als inzamelpunt voor oude armaturen, lampen en batterijen.

Subsidie door energiebesparing

Ieder jaar wordt er door het Ministerie van Economische Zaken een nieuwe energielijst opgesteld met de subsidiabele voorzieningen voor dat kalenderjaar.

Met de EIA (Energie Investeringsaftrek) wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn er een aantal voorwaarden.
Voor alle informatie m.b.t. een EIA aanvraag kunt u terecht op:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

Neem contact op!

Share This